Noves Tecnologies

IMPLANTS DENTALS DE PRIMER NIVELL

Traballem amb les millors marques d’implantologia dental. On l’eficàcia ha estat demostrada amb nombrosos estudis i que gaudeixen de garanties per tota la vida.

CIRURGIA GUIADA

La cirurgia guiada és una tècnica d’última tecnologia en l’implantologia dental que utilitzem a Oclinic. Es realitza de forma virtual i d’aqueta forma, es poden oferir més avantatges per els pacients:
  • Reduir el temps de la cirurgia
  • Diagnòstic més precís
  • Cirurgia més rapida i còmoda
  • Cirurgia menys invasiva
  • Reduir el cost de la cirurgia
  • Post operatori més exitós

CAD/CAM

El servei Cad/cam( computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacturing) és una tecnologia que ens permet dissenyar a través de programes informàtics l’elaboracio d’un model 3D de la boca del pacient, per així realitza treballs de laboratori.

DSD (Digital Smile Design)

El Disseny de Somriure Digital (DSD) S’utilitza en la planificació dels tractaments d’estètica dental. L’odontòleg juntament amb el tècnic de laboratori, dissenyen les teves dents de forma virtual mitjançant fotos i vídeos, i així poden buscar la perfecta harmonia entre tots els components de la boca ( dents, geniva, llavis...).

TAC 3D

Una radiografia dental, ja sigui una peripical o una ortopantomografia, a vegades no són suficients per realitzar un bon diagnòstic o tractament. Si el teu dentista necessita veure amb més precisió l’estat de la teva boca, prescriurà un TAC dental 3D perquè aquesta tecnología produeix imatges tridimensionals de les teves dents, els teus teixits tous i la trajectòria dels nervis i ossos en una sola exploració.
 
El resultat d’aquesta prova diagnostica digital és una millora a l’hora de que el teu dentista planifiqui el teu tractament dental d’una forma mínimament invasiva, eficaç i segura.
 
Per exemple el Tac dental permet estudiar els casos d’implantologia i cirugia dental amb precisió. Amb el Tac dental 3D l’odontòleg situarà de manera virtual els implants per poden visualitzar-los abans de la realització del tractament.

ESCANER INTRAORAL

L’escàner intraoral ens permet obtenir una impressió digital del nostre pacient, d’una forma ràpida, cómoda i sense materials d’impressió. Gràcies aquesta nova tecnologia es poden realitzar fotografies intraorals, planificacions de tractaments i comunicar-nos amb els nostres pacient d’una manera 100% visual.

MÍNIMA RADIACIÓ

La radiació emesa pels equips de radiologia dental que utilitzem és mínima. L’ús de la tecnologia CBCT permet que la persona que s’ha de realitzar un TAC dental 3D, una orotopantomografia o una radiografia periapical rebi la dosis mínima.
4.6 minima radiacio

PENGUIN RFA

És un producte fabricat a Suècia per l'empresa Integration and Diagnostics liderada pel Prof. Lars Sennerby i el Dr. Anders Petersson. Tots dos porten des de l'any 1999 perfeccionant la tècnica RFA per mesurar l'estabilitat dels implants.
 
Penguin RFA és un dispositiu mèdic,que mesura l'estabilitat de l'implant aportant objectivitat i predictibilitat al tractament implantològic. Penguin RFA mostra mitjançant els valors ISQ * (Implant Stability Quotient) l'estabilitat de l'implant en cada moment.

PIEZO ELÈCTONIC PER A CIRURGIES D’ALTA PRECISIÓ

És un aparell d’ultrasons d’alta potència, que ens ajuda a realitzar cirurgies molt més conservadora i delicades millorant el resultat i el postoperatori.