Cirurgia Bucal

La cirurgia bucal és l’especialitat més antiga de l’odontologia. Té com a objectiu fer un diagnostic i tractament de les malaties, traumatismes en les dents i de les estructures óseas i teixits tous que requereixin una intervenció quirúrgica.
 
Qualsevol intervenció quirúrgica comporta que s’han de realitzar les proves complementàries ideals per poder diagnosticar i oferir el millor pla de tractament pel pacient.
 
Actualment, les cirurgies són minimament invasives, indolores i oferim uns sistemes de sedació conscient per pacients que són més aprensius.

¿ quines són les intervencions més freqüents?

  • extracció de dents malmeses, extraccions que s’han de realitzar, ja que si la dent no té cap funció en boca i té un problema que no es pot solucionar, s’ha d’extreure per evitar infeccions.
  • extracció de cordals (queixals del seny), són dents que comporten molt problemes si no estan correctament erupcionades i no es poden higienitzar correctament. Poden patir càries, malmetre dents veïnes, moure altres peces, infeccions de repetició,etc… La seva extracció pot ser indicada per ortodòncia, preventiva, infecció, afectació dents veïnes , etc…
  • extracció dentals complexes o quistes, molts d’aquests estan rodejats d’ós i això fa que la cirurgia sigui més complexa.
  • cirurgia per solucionar problemes protèsics
  • cirurgia mucogingival, són cirurgies per solucionar problemes de teixits tous en la boca del pacient: recesions gingivals, empelts preventius, frenets, etc…