Implantologia

Els implants dentals són unes arrels artificials que substitueixen les dents perdudes. Són fixes i si el pacient es cuida correctament, poden durar molts anys.
 

¿ avantatges dels implants?

    són fixes i tenent l’aparença de les dents naturals.
  • eviten danyar les dents veïnes
  • eviten perdre ós en zones on s’han perdut les dents
  • els implants i les protesis fixes provisionals es poden col·locar en un sol dia
  • els implants poden durar molt anys, si hi ha un correcte manteniment
  • milloren el nostre aspecte, confiança per menjar amb normalitat i la nostre qualitat de vida.

¿quines són les fases de la col·locació d’implants?

La col·locació d’un implant dental esta format en dos fases. La fase quirúrgica i la fase protèsica. La fase quirúrgica consisteix en colocar l’implant dins l’ós. Aquest procediment es reailitza en el quirófan d’Oclinic amb un protocol d’esterilització i d’asèpsia que ens permet tenir unes garanties d’èxit molt elevades. Mitjançant l’anestèssia local i medicació pre/post quirúrgica, el pacient no tindrà dolor. La fase protèsica consisteix en realitzar la corona de l’implant, la part visible i funcional de l’ implant. Aquesta fase es pot començar a partir de les 8 setmanes de la col·locació de l’implant (fase quirúrgica).