Ortodoncia Invisible

L’ ortodoncia invisible consisteix en l’utilització d’alineadors transparents per realitzar moviments dentaris. Aquests aparells es van canviant cada 2-3 setmanes, ja que es va modificant la posició de les dents. Aquests aparells es porten 24 hores al dia, només cal retirar-los per menjar i per realitzar la seva higiene bucal.
 
Sens dubte, l’ortodoncia invisible està sent un avenç molt important en la part d’ortodoncia, ja que aquestes fèrules són cómodes, simples i passen totalment despercebudes, estètiques 100%.
 
S’ha de tenir en compte, que els tractaments d’ortodoncia invisble estan limitadas a casos en els que no s’han de realitzar grans moviments dentaris, ja que si el pacient té un gran apinyament és millor utilitzar l’ortodoncia convencional.
 

¿ avantatges de l’otodoncia invisible?

  • confortable
  • estètic
  • fàcil de retirar i poder netejar
  • fer tractaments conjuntament amb altres especialitats odontológiques